Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC)https://www.facebook.com/notes/centrul-pro-european-al-bnrm/informa%C8%9Bii-europene-pentru-to%C8%9Bi-%C3%AEn-regim-online/2881955591872521/

Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) inaugurat la 10 mai 2011 este o subdiviziune a Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova, si are drept scop  promovarea valorilor si mentalitatii europene si sprijinirea procesului de integrare europeana a Moldovei.

Crearea centrelor de informare europeana este o necesitate, fiecare din ele avand drept scop atat lichidarea vidului informational privind insitutiilor europene, cat si valorile democratice promovate de aceste institutii.

Nota definitorie a  Centrului Pro-European de servicii si comunicare este crearea unui sistem informational care sa asigure beneficiarul nu doar cu informatii, dar si sa asigure o comunicare interactiva. Centrul Pro-European de servicii si comunicare este unic in felul sau deoarece acopera nu doar segmentul privind Uniunea Europeana, dar si cel al Consiliului Europei,  astfel promovand sinergia si cooperarea acestor organisme europene care impartasesc aceleasi idei, valori si principii, contribuind deopotriva la construirea comuna a unei Europe democratice.
 

Unica in Republica Moldova prin tematica sa dedicata nu doar  UE dar si Consiliului Europei  biblioteca CPESC a fost constituita in baza bibliotecii Biroului de informare a Consiliului Europei in Moldova ( 1997-2010) si are drept scop informare publicului larg asupra valorilor , activitatilor si realizarilor CE in toate  domeniile lor de activitate (drepturile omului, mass-media, social, educatie, cultura, sport, tineret, sanatate, mediu inconjurator), in aceleasi timp pune la dispozitia beneficiarilor documentele si publicatiile organismelor europene (conventii europene, recomandari, bunele practice identificate in statele membre). Colectia jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului poate servi drept modele de decizii si hotariri nu doar specialistilor, dar si studentilor facultatilor de drept.

CPESC ofera facilitatile unei elegante Sali de lectura in care pot fi consultate peste 5 mii de documente si publicatii ale organismelor europene, precum si accesul  la  bazele de date  europene . Datele privind resursele informationale europene sunt amplasate pe blogurile CPESC, care permit un acces operativ beneficiarilor la bazele de date europene,  linkurile utile, precum si la dosare (fisiere tematice)  - Moldova Proeuropeana
  
Documentele existente în biblioteca Centrului sunt clasificate pe domeniile:


- A: Generalităţi si referinţe;
- B: Convenţii; (STE -Seria Tratatelor Europene)
- C: Acte si texte adoptate de către: 
  • Comitetul Miniştrilor
  • Adunarea Parlamentară
  • Congresul Puterilor Locale si Regionale
- D: Afaceri politice, instituţionale si democraţie;
- E: Drepturile omului;
- F: Mass- media;
- G: Probleme sociale;
- H: Educaţie, cultura, patrimoniu si sport;
- I: Tineret;
- J: Sănătate;
- K: Mediu;
- L: Democraţie locală şi regională;
  • Crearea si mentinerea catorva masive informationale: baza de date privind resursele informationale europene, fisiere tematice, elaborarea si mentinerea unei pagini web;
  •  Prestarea serviciilor si consilierea beneficiarilor, asigurarea accesului la bazele de date existene in BN, precum si la resursele informationale europene
  • Asigurarea comunicarii interactive cu toti beneficiarii
  •   Stabilirea si mentinerea contactelor cu potentialii parteneri (oficiile UE, CoE, OSCE, ambasade,  ONG-uri si structuri ale Statului)
  •   Organizarea seminarelor, meselor rotunde
  •   Promovarea campaniilor si propritatilor europene
CPESC este amplasat in incinta Bibliotecii Nationale ( str. 31 August, 78a) , etajul 3, sala 23

Program de lucru: luni – vineri: 09.30 – 18.00 (pauza: 13.00-13.30)
Pentru relatii:   tel:022 .24-10-96,   email:  cpesc@bnrm.md; cpescmd@gmail.com


VIDEO
VIDEO


 PLIANT (rom)


 LEAFLET (eng)