CPESC: DOSARE TEMATICE
UE-RM & CoE-RM - Actualitate; Biblioteca virtuala

 

Compartimentul « Moldova pro-europeană » cuprinde informaţii ce ţin de relaţiile Republicii Moldova cu organizaţiile europene, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană fiind structurile care împărtăşesc aceleaşi idei, valori şi principii, contribuind deopotrivă la construirea comună a unei Europe democratice.

Pentru a afla ultimele ştiri ce ţin de relaţiile Republicii Moldova cu Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, accesaţi dosarul « Actualităţi » în care evenimentele la acest subiect sunt expuse  în ordine invers cronologică cu link-uri la sursele primare.

« Uniunea Europeană şi Republica Moldova” şi “Consiliul Europei şi Republica Moldova” vă va ajuta să călătoriţi prin fluxurile de informaţii ce reflectă cele mai diverse aspecte ale relaţiilor dintre aceste structuri şi Moldova, pornind de la istoric şi ajungând la evenimentele de ultimă oră, care vizează vizite oficilale, evenimente desfăşurate sub egida acestor structuri, în care este implicată ţara noastră. De asemenea, veţi găsi informaţii despre instituţiile din Moldova, responsabile de implementarea activităţilor de integrare europeană, despre procesul de monitorizare al Moldovei la Consiliul Europei, campaniile europene, cronica şi calendarul evenimentelor, descrierea succintă a celor mai importante surse de informare în acest aspect cum ar fi: site-urile speciale care vizează cooperarea Republicii Moldova în cadrul Consiliului Europei .

“Biblioteca Virtuală » - cuprinde un directoriu sistematizat şi indexat pe subiecte care oferă acces la pagini web, baze de date, texte electronice şi periodice în domeniul relaţiilor Moldovei şi UE şi CoE.   Sursele documentare vor conţine: acte oficiale, documente normative, studii, publicaţii, articole, etc.